Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: vhdt@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)35190318

 

Liên hệ
Với chúng tôi