Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số được thành lập năm 2006, hiện đang giảng dạy và đào tạo cho sinh viên hệ Đại học với mục tiêu đào tạo các cử nhân có tri thức cơ bản về văn hóa tộc người, có trình độ và kỹ năng nghiên cứu sưu tầm các giá trị văn hóa, quản lý các hoạt động văn hóa tộc người.

TUYỂN SINH

Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020, phương thức xét [...]

Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy năm 2020 - Đợt 1 (xét tuyển từ học bạ)

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học hệ chính quy trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh năm 2020- đợt 1 (Từ kết quả xét tuyển học bạ Trung [...]

Điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2020

Thông tin về điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2020 của trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

[...]