Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số được thành lập năm 2006, hiện đang giảng dạy và đào tạo cho sinh viên hệ Đại học với mục tiêu đào tạo các cử nhân có tri thức cơ bản về văn hóa tộc người, có trình độ và kỹ năng nghiên cứu sưu tầm các giá trị văn hóa, quản lý các hoạt động văn hóa tộc người.

TUYỂN SINH

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM

Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam là ngành đào tạo thuộc Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, trường Đại học Văn hóa [...]

Tài liệu hướng dẫn tân sinh viên khóa học 2021- 2025 nhập học online

Thông báo đến các bạn tân sinh viên Tài liệu hướng dẫn tân sinh viên khóa học 2021- 2025 nhập học online tại trường Đại học [...]

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN KHÓA HỌC 2021 - 2025

Hiện nay, Nhà trường đã ban hành hướng dẫn Tân sinh viên nhập học trực tuyến [...]