Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số được thành lập năm 2006, hiện đang giảng dạy và đào tạo cho sinh viên hệ Đại học với mục tiêu đào tạo các cử nhân có tri thức cơ bản về văn hóa tộc người, có trình độ và kỹ năng nghiên cứu sưu tầm các giá trị văn hóa, quản lý các hoạt động văn hóa tộc người.

TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay đang giảng dạy và đào tạo cho sinh viên hệ Đại học với mục tiêu đào tạo các cử [...]

Thông báo tuyển sinh đợt 2 ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM thông báo tuyển sinh trình độ đại học đợt 2 năm 2022 tất cả các chuyên ngành thuộc trường, trong [...]

Kết quả trúng tuyển đại học ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022

Ngày 20/9 /2022, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí  Minh đã công bố điểm xét tuyển đại học hệ chính quy các [...]