Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số được thành lập năm 2006, hiện đang giảng dạy và đào tạo cho sinh viên hệ Đại học với mục tiêu đào tạo các cử nhân có tri thức cơ bản về văn hóa tộc người, có trình độ và kỹ năng nghiên cứu sưu tầm các giá trị văn hóa, quản lý các hoạt động văn hóa tộc người.

HOẠT ĐỘNG, TIN TỨC

Nhịp điệu Tây Nguyên trong chương trình Sắc màu Lễ hội Kate- Ramâwan năm 2018

Nhân dịp lễ hội Kate ngày lễ lớn của đồng bào Chăm, ngày 09/12/2018 Chi hội dân tộc Chăm thuộc Hội Dân tộc học- Nhân học thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm nghệ thuật giao lưu sinh viên, trí thức cộng đồng người Chăm đang học tập, công tác và sinh sống tại TP. HCM nhằm nâng cao ý thức đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội [...]

Xem tất cả tin tức

TUYỂN SINH

Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Văn hóa dân tộc thiểu số năm 2018

Danh sách thí sinh trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018  ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam [...]

Giới thiệu đào tạo ngành Văn hóa dân tộc thiểu số

Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số giới thiệu nội dung đào tạo đại học hệ chính qui với các môn học nhằm trang bị kiến thức về văn [...]

Điểm trúng tuyển đại học đợt 1 ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2018

Kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh năm [...]