18
Tháng 01

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam cho các tỉnh phía Nam, sáng[...]