22
Tháng 10

CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH SẮC MÀU VĂN HÓA LẦN IX “HƯƠNG SẮC HOA BAN”

Chương trình “Sắc màu văn hóa” là một trong những chương trình tiêu biểu hàng năm của Khoa Văn hóa[...]

26
Tháng 09

Sinh viên Khoa Dân tộc thiểu số, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh được tuyên dương tại Hội nghị học sinh, sinh viên xuất sắc làm theo lời Bác năm 2019

Trong 3 ngày 11, 12 và 13/9/2019, Hội Nghị Tuyên dương học sinh, sinh viên Dân tộc thiểu số tiêu biểu, học sinh, sinh viên xuất sắc làm theo[...]

12
Tháng 07

Hào hứng truyền dạy ngôn ngữ, văn hóa Khmer cho đồng bào mùa hè xanh 2019

Trong không khí sôi nổi của đoàn viên, sinh viên Thành phố trong các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ[...]

09
Tháng 07

Lưu luyến Hàng Gòn của những bạn trẻ kiến tập

Đây là bài cảm nhận của sinh viên lớp Đại học dân tộc thiểu số 9 thực tập giữa khóa tại xã Hàng Gòn, thành phố Long[...]

03
Tháng 07

Sinh viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thực tập giữa khóa tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, trường Đại học Văn hóa[...]

Mạng xã hội