22
Tháng 04

Sôi động ngày hội văn hóa các dân tộc “54 sắc màu” năm 2019 tại trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

           Chiều ngày 19/4/2019, tại Cơ sở 1 trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hoạt động qui[...]

16
Tháng 04

Chuẩn bị cho ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam lần VI năm 2019 tại trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

           Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam là hoạt động văn hóa hàng năm của sinh viên[...]

01
Tháng 04

Sinh viên tham quan thực tế môn Di sản văn hóa

          Thực hiện chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, ngày 19/3/2019 sinh viên hai lớp Đại học Văn[...]

01
Tháng 04

Thầy trò Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số tham dự lễ hội Sayangva của đồng bào Chơro

Ngày 31/3/2019 tập thể giảng viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số và một số cán bộ trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí[...]

18
Tháng 01

Thăm sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số học khóa giáo dục quốc phòng năm 2019

 

Nhằm động viên sinh viên năm 1 đang học tập khóa giáo dục quốc phòng (từ ngày 03/1 đến ngày 25/1) năm 2019,[...]

Mạng xã hội