07
Tháng 06

Chung kết chương trình Sắc màu văn hóa lần 7

Ngày 24/11/2017, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức đêm chung kết Chương trình Sắc màu[...]

26
Tháng 04

Triển lãm sách và hình ảnh về văn hóa tộc người Việt Nam năm 2018

Triển lãm sách, ấn phẩm và hình ảnh về văn hóa tộc người, văn hóa các dân tộc thiểu số tại Việt Nam năm 2018.

Hưởng[...]

Mạng xã hội