Nhịp điệu Tây Nguyên trong chương trình Sắc màu Lễ hội Kate- Ramâwan năm 2018

14
12
'18

Nhân dịp lễ hội Kate ngày lễ lớn của đồng bào Chăm, ngày 09/12/2018 Chi hội dân tộc Chăm thuộc Hội Dân tộc học- Nhân học thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm nghệ thuật giao lưu sinh viên, trí thức cộng đồng người Chăm đang học tập, công tác và sinh sống tại TP. HCM nhằm nâng cao ý thức đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Đêm nghệ thuật được mang tên Chương trình sắc màu Lễ hội Kate- Ramâwan năm 2018 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Hội trường D, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM. Tham gia chương trình có nhóm múa của sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số trường Đại học Văn hóa TP.HCM với tiết mục múa “Nhịp điệu Tây Nguyên” do sinh viên lớp Đại học văn hóa dân tộc thiểu số 10 làm nòng cốt.

Tiết mục múa “Nhịp điệu Tây Nguyên” rất ấn tượng đã đem lại cảm xúc về nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em. Tiết mục Nhịp điệu Tây Nguyên cùng với các tiết múc khác trong chương trình đã làm nên sự thành công và ý nghĩa cho hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm của người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn tạo sân chơi giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa sinh viên Đại học Văn hóa Tp.HCM và sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tiết mục trong chương trình.                                                                                                                            

                                                                                                                               Tin: Nguyễn Thị nguyệt; ảnh: Trúc Quỳnh

Từ khóa: