BỔ NHIỆM LẠI LÃNH ĐẠO KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ

04
01
'20

Thực hiện công tác cán bộ, chiều ngày 03/01/2020 tại phòng Hội thảo, cơ sở 1, PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng- Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo các khoa chuyên môn, trong đó có lãnh đạo Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số.                                                                                       

Tại buổi lễ, Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp đã công bố quyết định số 772/QĐ-ĐHVHHCM ngày 03/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Thành phố Chí Minh về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cho Thạc sĩ Hứa Sa Ni với thời hạn 05 năm.

Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số hiện có một Phó Trưởng khoa và 03 giảng viên. Đây là một trong 9 khoa chuyên môn của trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo cử nhân hệ chính quy về chuyên ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ trong các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, văn hóa cả nước, đặc biệt khu vực phía Nam từ năm 2006 đến nay.

Việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số nhằm duy trì công tác quản lý của khoa đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của trường đại học trong điều kiện hiện nay.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng trường trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số và tặng hoa cho ThS. Hứa Sa Ni (bên bìa phải). Ảnh: Chu Hằng

Tập thể giảng viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số chúc mừng Thạc sĩ Phó trưởng Khoa Hứa Sa Ni. Ảnh: Xuân Khánh

                                                                                                                                                      Tin: Nguyễn Thị Nguyệt

 

Từ khóa: