31
Tháng 05
31
Tháng 05

Bài dự thi số 3 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi số 3 của thí sinh Pinăng Thị Ngọc, sinh viên lớp Văn hóa dân tộc thiểu số 11.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 2 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi số 2 của bạn Tạ Thị Thu Thảo, sinh viên Văn hóa dân tộc thiểu số 12.

[...]

31
Tháng 05

Bài dự thi số 1 cuộc thi online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Bài dự thi số 1 của bạn Dương Thị Kiều Nhi, sinh viên lớp ĐH Dân tộc thiểu số 11.

[...]

31
Tháng 05

Thông báo cuộc thi viết online kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số (25/05/2006 - 25/05/2021), Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số tổ[...]