Triển lãm sách và hình ảnh về văn hóa tộc người Việt Nam năm 2018

26
04
'18

Triển lãm sách, ấn phẩm và hình ảnh về văn hóa tộc người, văn hóa các dân tộc thiểu số tại Việt Nam năm 2018.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4); Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số và Trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức thực hiện triển lãm chuyên đề “Sách, ấn phẩm và hình ảnh về văn hóa tộc người, văn hóa các dân tộc thiểu số tại Việt Nam”.

Nội dung triển lãm ấn phẩm và hình ảnh về văn hóa tộc người, văn hóa các dân tộc thiểu số tại Việt Nam; trang phục, vật dụng sinh hoạt của các dân tộc. Đặc biệt, giới thiệu và bán tài liệu, ấn phẩm (với mức giá chiết khấu) các đầu sách về văn hóa dân tộc. Thông qua đó, khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần nghiên cứu, học tập trong sinh viên. Giới thiệu những bộ tài liệu sưu tập, tài liệu có giá trị nghiên cứu, các sản phẩm và dịch vụ thông tin tại thư viện. Tuyên truyền rộng rãi đến sinh viên, giảng viên, cán bộ nhà trường những hình ảnh, tư liệu quý về văn hóa tộc người, bản sắc các dân tộc Việt Nam.

Khai mạc cho các đợt triển lãm là chương trình văn nghệ sinh động mang đậm màu sắc dân tộc do các sinh viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số thực hiện với các tiết mục như: Vũ điệu Chim Rứ; Múa gáo dừa Khmer; múa dân tộc Hoa; biểu diễn thời trang cộng đồng các dân tộc Việt Nam… thu hút đông đảo thầy cô và sinh viên tại hai cơ sở tham quan, thưởng lãm.

Triển lãm được tổ chức tại hai địa điểm của trường:

- Cơ sở 2 (quận 9): Từ ngày 17/4 đến ngày 19/4/2018.

- Cơ sở 1 (quận 2): Từ ngày 20/4 đến ngày 22/4/2018.

Một số hình ảnh của chương trình khai mạc triển lãm

                                                                                                        Tin, ảnh: Nguyệt, Hằng

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: