Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa 2018-2022

26
09
'22

Sáng ngày 22/9/2022 tại Hội trường C, Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM đã tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đợt 1 (năm 2022) cho gần 300 tân cử nhân khóa 2018- 2022, trong đó có 10 sinh viên ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Mỗi năm trường xét tốt nghiệp thành hai đợt: vào tháng 6 và tháng 12.

Lễ phát bằng tốt nghiệp được tổ chức thành hai buổi. Buổi sáng gồm các khoa: Quản lý văn hóa nghệ thuật, Văn hóa các dân tộc thiểu số, Thông tin khoa học Thư viện, Di sản văn hóa, Kinh doanh xuất bản phẩm, Truyền thông văn hóa và Văn hóa học. Riêng Khoa Du lịch tổ chức vào buổi chiều vì có đông sinh viên tốt nghiệp.

Buổi lễ bế giảng khóa học 2018- 2022 và phát bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân ngành Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức trong buổi sáng tại hội trường C. Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của gần 300 sinh viên tốt nghiệp, sự hiện diện của Ban giám hiệu, đại biểu, đại diện lãnh đạo phòng, khoa, giảng viên chủ nhiệm, gia đình, bạn bè của các tân cử nhân.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng của sinh viên Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, là phần quan trọng nhất lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân. Đặc biệt ấn tượng và xúc động nhất là phát biểu của các tân cử nhân. Mỗi khoa cử một bạn tân cử nhân phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ, tân cử nhân Dương Thị Kiều Nhi đại diện khoa Văn hóa dân tộc thiểu số phát biểu cùng các bạn đồng khóa.

Tại lễ tốt nghiệp, Ban tổ chức đã khen thưởng cho các sinh viên đạt thủ khoa của các chuyên ngành, tân cử nhân Dương Thị Kiều Nhi đạt thủ khoa của ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong số các sinh viên thủ khoa của toàn khóa của trường..

Đây là lớp đào tạo hệ cử nhân chính quy khóa 11 của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, trường Đại học Văn hóa thành phố Chí Minh tốt nghiệp. Năm 2022, lớp Đại học dân tộc thiểu số 11 có 05/16 sinh viên tốt nghiệp ra trường đúng hạn theo hệ tín chỉ. Số còn lại là những sinh viên khóa trước tốt nghiệp trễ hạn.

Chúc mừng các tân cử nhân văn hóa trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt các tân cử nhân lớp Đại học dân tộc thiểu số 11 và các khóa trước của ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đủ điều kiện để tốt nghiệp đợt 1 năm 2022.

Tin: Huyền Thơ; ảnh: Minh Hằng

 

 

Từ khóa: