Sinh viên năm 4 thực tập giữa khóa tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

08
01
'21

Sáng ngày 08/1/2021 Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho lớp Đại học Văn hóa dân tộc thiểu số 10 đi thực tập giữa khóa tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

          Đợt thực tập giữa khóa của lớp Đại học Văn hóa dân tộc thiểu số 10 kéo dài trong ba tuần từ ngày 08/1/2021 đến 29/1/2021. Nội dung thực tập của sinh viên là điền dã, khảo sát, nghiên cứu văn hóa dân tộc thiểu số tại huyện Châu Đức. Trong đợt thực tập sinh viên còn phối hợp địa phương thực hiện chương trình văn nghệ tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

          Lớp được chia thành ba nhóm: Nhóm 1 nghiên cứu văn hóa dân tộc Hoa tại xã Kim Long (do TS. Nguyễn Thị Nguyệt hướng dẫn), nhóm 2 và nhóm 3 nghiên cứu văn hóa dân tộc Chơ ro tại xã Bàu Chinh (do ThS. Chu Phạm Minh Hằng và ThS. Nguyễn Thị Thạch Ngọc hướng dẫn).

         TS. Nguyễn Thị Nguyệt- Giảng viên chủ nhiệm lớp Đại học dân tộc thiểu số 10 đã đại diện cho Khoa Văn hóa dân tộc trực tiếp đưa 22 sinh viên đến địa bàn, trao đổi làm việc với Phòng VHTT huyện Châu Đức, Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa xã Bàu Chinh, UBND xã Kim Long với mong muốn các địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên thực tập tại địa bàn.

           Đợt thực tập giữa khóa là cơ hội để sinh viên thực hành những kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần hiện thực hóa phương pháp đào tạo ứng dụng của Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. 

Một số hình ảnh lớp Đại học dân tộc thiểu số thực tế trong ngày đầu tiên đến địa bàn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

                                  Tin, ảnh: Nguyên Thơ, Sa Ni

Từ khóa: