Giảng viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc về công tác nghiên cứu khoa học năm 2021- 2022

18
05
'22

Sáng ngày 18/5/2022 tại Phòng B201, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2014- 18/5/2022) và báo cáo thành tích nghiên cứu khoa học của trường từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2022.

Tại buổi sinh hoạt, tập thể giảng viên trường đã nghe TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Quản lý Phát triển Khoa học công nghệ, trường Đại học Tôn Đức Thắng báo cáo chuyên đề "Công bố khoa học quốc tế và những điều lưu ý", chia sẻ kinh nghiệm đăng bài nghiên cứu công bố quốc tế, lựa chọn chủ đề, cách viết bài, chọn tạp chí uy tín (ISI, Scopus, WoS...), liêm chính khoa học, tuyên bố đạo đức và những điều cần tránh...

Nhân đó, bộ phận quản lý khoa học và hợp tác quốc tế cũng báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của tường từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2022. Bộ phận Tổ chức điều hành khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. TS. Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên chính Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số cũng đã được công nhận hoàn thành xuất sắc năm 2021 với các công trình trong năm 2021 như: giáo trình Văn hóa người Hoa đạt loại xuất sắc; có bài nghiên cứu công bố trên tạp chí International Communication of Chinese Culture do nhà xuất bản Springer (có uy tín trên thế giới) xuất bản và một số bài công bố trong nước. 

Việc giảng viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất trong nghiên cứu khoa học năm 2021 góp phần kích thích tạo động lực để tập thể khoa phấn đấu thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Một số hình ảnh liên quan

Tin, ảnh: Huyền Thơ

Từ khóa: