Thăm sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số học khóa giáo dục quốc phòng năm 2019

18
01
'19

 

Nhằm động viên sinh viên năm 1 đang học tập khóa giáo dục quốc phòng (từ ngày 03/1 đến ngày 25/1) năm 2019, ngày 17/1/2019, phòng Công tác sinh viên trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cùng các thầy cô các khoa đến thăm các em sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia tp. Hồ Chí Minh.

Tham gia với đoàn, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã cử giảng viên chủ nhiệm Chu Phạm Minh Hằng và các bạn sinh viên các khóa 9 và 10 đến thăm các em sinh viên lớp DTTS 11. Dịp này phòng Công tác sinh viên đã thay mặt nhà trường tặng quà cho các bạn sinh viên.

Nhân đó, giảng viên chủ nhiệm đã nhắc nhở dặn dò các bạn sinh viên cố gắng tập trung học và thi hết học phần quân sự nghiêm túc và đạt kết quả tốt; thông báo thời gian nghỉ Tết và học lại; giới thiệu lịch học học kỳ 2 năm học 2018 2019 của lớp; chuyển lời thăm của các thầy cô trong khoa đến các bạn sinh viên. Sau cùng là chương trình giao lưu giữa sinh viên các khóa tạo nên không khí thân thiện và vui vẻ của giảng viên và sinh viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số tại đây.

                                                                                                                                 Tin, ảnh: Ng. T. Nguyệt, Minh Hằng

Từ khóa: