Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Triệu Thị Chài

10
10
'20

Chiều ngày 09/10/2020, tại phòng B101, cơ sở 1 Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh, Khoa Văn hoá Dân tộc thiểu số đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài "Hoa văn trên trang phục của người Gia - rai (Qua khảo sát tại làng Tao Roong, xã Iapal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai)" do sinh viên Triệu Thị Chài làm chủ nhiệm đề tài và ThS. Nguyễn Thị Thạch Ngọc hướng dẫn. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa Văn hóa dân tộc thiểu số.

Hội đồng nghiệm thu gồm: ThS. Hứa Sa Ni - Chủ tịch hội đồng, ThS. Phan Đình Dũng - Phản biện 1, TS. Nguyễn Đệ - Phản biện 2, ThS. Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên hội đồng và TS. Nguyễn Thị Nguyệt - Thư ký hội đồng.

Đề tài "Hoa văn trên trang phục của người Gia - rai (Qua khảo sát tại làng Tao Roong, xã Iapal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai)" được sinh viên Triệu Thị Chài thực hiện trong quá trình sinh viên học năm 3 và 4. Tác giả đã tập trung nghiên cứu về văn hoá truyền thống đặc biệt hoa văn trên trang phục của người Gia - rai ở làng Tao Roong, xã Iapal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với những kỹ thuật dệt hoa văn, loại hình hoa văn, giá trị và ý nghĩa của các hoa văn trên thổ cẩm... Trên cơ sở đặc điểm văn hóa truyền thống, tác giả cũng trình bày những biến đổi hoa văn trên trang phục; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người ở vùng đất Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh những ưu điểm, đề tài vẫn còn những hạn chế mà tác giả cần phải nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của sinh viên Triệu Thị Chài trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học. Kết quả đề tài đạt loại khá tốt. Đề tài góp phần bổ sung những tư liệu về văn hóa tộc người của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số và khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa và trường.

Chúc mừng sinh viên Triệu Thị Chài đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học. Mong rằng sẽ có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong quá trình học tập và hướng tới nghề nghiệp trong tương lai.  

Một số hình ảnh tại buổi họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

                                                                                                                                        Bài, ảnh: N. T. Nguyệt, Thạch Ngọc

Từ khóa: