Tài liệu hướng dẫn tân sinh viên khóa học 2021- 2025 nhập học online

24
09
'21

Thông báo đến các bạn tân sinh viên Tài liệu hướng dẫn tân sinh viên khóa học 2021- 2025 nhập học online tại trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chi Minh.

Các bạn tân sinh viên truy cập vào đường link dưới đây tại website của trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chi Minh để tham khảo và thực hiện.

https://www.hcmuc.edu.vn/tai-lieu-huong-dan-su-dung-nhap-hoc-online-danh-cho-tan-sinh-vien-khoa-hoc-2021-2025.html

Chúc các bạn thành công.

 

 

Từ khóa: