Để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh truy cập vào websitethisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể.

Năm nay, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh hình thức đăng ký xét tuyển, tạo thuận lợi cho thí sinh, nhằm tránh nhầm lẫn, bỏ sót. Cụ thể, thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh (trường, nhóm ngành, ngành hoặc chương trình), không phải quan tâm đến tổ hợp và mã phương thức xét tuyển. Hệ thống xét tuyển sẽ dựa trên dữ liệu điểm thi mà thí sinh có để xét tuyển với mục tiêu tối ưu nhất.

Bộ GD-ĐT lưu ý, đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT để được xử lý theo quy trình toàn quốc, từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng. Nếu không đăng ký trên hệ thống, thí sinh được xem đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành/trường đó.

Mới quý phụ huynh, học sinh  Tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2023 (vietnamnet.vn)

Bên cạnh đó, Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam là ngành đào tạo thuộc Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh là ngành học duy nhất về văn hóa dân tộc thiểu số ở phía Nam. Ngành học trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về văn hóa Việt Nam và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; biết vận dụng vào thực tiễn việc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy và tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số. Đặc biệt đào tạo ngôn ngữ các dân tộc Khmer, Chăm… là ngành học đào tạo nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở phía Nam. Ngành được tuyển sinh vào năm 2023 như sau:

Nguồn: Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 (vietnamnet.vn)