THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

12
07
'22

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ thực hiện theo hình thức TRỰC TUYẾN trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước (thí sinh tự do) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển đại học chính quy, vui lòng liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương nơi thường trú để được cấp tài khoản và thực hiện thủ tục, quy trình đăng ký xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, tất cả thí sinh muốn nộp hồ sơ xin xét tuyển trình độ đại học vào ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam và các ngành khác tại trường Đại học Văn hóa Tp.HCM năm 2022 đều phải đăng ký xét tuyển theo hình thức TRỰC TUYẾN trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm 2022, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh không nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp hay qua đường Bưu điện như các năm trước. Đây là quy định mới của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi tuyển sinh năm 2022.

                                                                                                            Khoa VHDTTS

 

Từ khóa: