Kết quả trúng tuyển đại học ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022

26
09
'22

Ngày 20/9 /2022, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí  Minh đã công bố điểm xét tuyển đại học hệ chính quy các ngành đào tạo của trường trong đó có ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Theo đó, điểm xét tuyển ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022 là 15,0 điểm.

Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa học 2022- 2026 được đính kèm dưới đây.

Xin chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển ngành học này.

                                                                                                      Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Từ khóa: